Warhammer 40k Forum and Wargaming Forums banner
lizardmen skink
1-2 of 2 Results
  1. Skink Regiment [Back]

    Lizardmen Skink sprue. Back. Sprue Date: 2002 Sprue Code: 99380208002
  2. Skink Regiment [Front]

    Lizardmen Skink sprue. Front. Sprue Date: 2002 Sprue Code: 99380208002
1-2 of 2 Results
Top